ajutor deces 2024

Ajutor deces 2024


Valoarea ajutorului de înmormântare acordat românilor aflați în situații dificile a fost crescută începând cu luna ianuarie 2024, cu 778 de lei. Astfel, se ajunge la o sumă semnificativă care joacă un rol important în sprijinirea familiilor îndoliate.

Corona Funerare vă oferă GRATUIT serviciul de întocmire a dosarului pentru ajutorul de înmormântare și se va ocupa de TOATE actele necesare pentru ca ajutorul de deces să fie acordat familiei ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL.

Câți bani acordă statul pentru ajutorul de înmormântare?

În schimb, conform noilor legi care prevăd ajutorul pentru înmormântare (art. 20 din Legea nr. 422/2023), începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:

 • În cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;
 • În cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Cine acordă ajutorul pentru înmormântare?

Pentru anul 2024 s-au anunțat modificări referitoare la ajutorul de deces. Acești bani se acordă în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului sau al unui membru al familiei acestuia;
 • instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului sau al unui membru al familiei acestuia.

Cine poate lua ajutorul pentru deces?

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care poate fi:

 • soțul supraviețuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • orice persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.

Ajutorul de înmormântare pentru neasigurați

Pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat sau de pensionar, ajutorul de înmormântare este de 3.784 lei. Dacă persoana decedată nu are calitatea de asigurat sau de pensionar, ajutorul de deces se acordă unui membru de familie (al persoanei decedate) care are calitatea de asigurat sau pensionar. Conform legii, membru de familie aflat în întreținerea titularului poate fi:

 • soțul/soția;
 • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare în familie, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; copiii, indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutor deces 2024: acte necesare

 •  cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
 •  certificat de deces (original şi copie);
 •  act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 •  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 •  dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

Copyright © 2024 - Prometeu S.R.L.
Servicii funerare
envelopephonemap-markermagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram